پکیج عصرانه

410,000 تومان 320,000 تومان

محتویات این پکیج شامل باقلوا شامی،کیک برشی و کیک یزدی می باشد