پکیج رژیمی

390,000 تومان 270,000 تومان

محتویات این پکیج شامل کیک ارده ای مخصوص و کیک برشی رژیمی هستند

ترکیبات این پکیج خاصیت بسیاری برای افراد دارای رژیم غذایی خاص و بیماران دیابتی،فشار خون و چربی خون دارد و  پیشنهاد میشود.